Op dinsdag 10 mei vieren we de lancering van de website Wijsamenvoorelkaar.nl; een portaal om de vele bestaande maatschappelijke initiatieven die er in Nederland zijn, beter zichtbaar en vindbaar te maken en waar mogelijk te versterken.

Verbinden, zichtbaar maken en inspireren
Zichtbaarheid en verbinding van goede initiatieven kan andere mensen en organisaties inspireren. Het is dan ook de bedoeling dat de website ervoor gaat zorgen dat bestaande activiteiten meer deelnemers krijgen, dat nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en mensen worden geïnspireerd om maatschappelijke activiteiten te ontplooien.

Open samenwerkingsverband
Wijsamenvoorelkaar.nl is een initiatief van MaatschapWij; een open samenwerkingsverband van een groeiende groep mensen en organisaties die zich samen inzetten voor een maatschappij, waarin we meer voor elkaar over hebben en samenwerken. ‘Het doel van MaatschapWij is het inspireren van de overtuiging bij alle Nederlanders, dat ‘rekening houden met iemand anders’, ‘iets voor iemand anders doen’, ‘zelf initiatief nemen’ en ‘samenwerken’ centrale voorwaarden zijn, voor een goed functionerende ‘samen leving’. Dit wordt bereikt door te inspireren, te faciliteren en te vieren. Wij Samen voor Elkaar!

LogoWSVEKijk op www.wijsamenvoorelkaar.nl en laat je inspireren met prachtige initiatieven en verhalen van initiatiefnemers.