MtoM_backtobasicsUitgangspunt bij de ondersteuning van verenigingen is te helpen hun ‘zelforganiserend vermogen’ te vergroten. Onder zelforganiserend vermogen wordt verstaan: de vaardigheid van een verenigingsorganisatie om de oorzaak achter problemen te onderkennen en de capaciteit om daar proactief op in te spelen. Een organisatie die leert en voortdurend inspeelt op veranderingen en ontwikkelingen.

Het filmpje Back to basics is bedoeld ter inspiratie voor verenigingsbestuurders die werken aan hun vereniging. Hierin wordt de situatie geschetst waarin veel verenigingen verkeren. Het is ontwikkeld voor de KNVB en gaat dus uit van voetbalverenigingen, maar het is van toepassing op verenigingen in elke tak van sport.

Velen gaven als reactie op Back to Basics een blijk van herkenning, maar daarnaast werd de vraag opgeworpen: en nu? Hoe geven we concreet invulling aan een oplossing? Deel 2 is voor ‘gevorderden’: met name voor bestuurders die bewust willen sturen op het functioneren van hun vereniging en die gestructureerd willen werken aan het vergroten van betrokkenheid onder vrijwilligers en andere leden. Een film die zoveel mogelijk mensen in sportverenigingen inspireert en enthousiasmeert.