MtoM_bedoelingOnze missie

MtoM Consultants werkt aan de ontwikkeling en professionalisering van het beleid, het management en de organisatie in de sport.

We werken samen met het management en de mensen in de organisatie aan het vergroten van het probleemoplossend- en managementvermogen van die organisaties, maar ook aan een gezonde en duurzame samenleving. Dat doen we door gedreven, integer en enthousiast aanwezig te zijn, geëquipeerd met recente vakkennis en vaardigheden en een uitgebreid netwerk aan relaties en kennisdragers.

De bedoeling

Mensen en organisaties in hun kracht zetten.

Onze visie: sterker op eigen kracht

De kernfilosofie bij onze aanpak is dat wij niet alleen helpen uw problemen op te lossen, maar bovendien het probleemoplossend vermogen van de organisatie vergroten. Zo leert de organisatie hoe zij zich voortdurend opnieuw kan aanpassen en verbeteren. Met andere woorden: Leren te Leren of Manage to Manage (MtoM). Bij het oplossen van problemen ligt het accent op de selectie van de juiste en betrouwbare kennis en bij de toepassing daarvan. Onze meerwaarde moet daarom altijd gevonden worden in de vertaling van denken naar doen!

Kernwaarden

De mensen maken de organisatie. Inspirerende leiders, uitdagende ambities en eerlijke en open communicatie zijn bepalende randvoorwaarden voor ontwikkeling van de organisatie. Wij staan voor een helder, eenduidig en resultaatgericht traject, waarbij het in de intensieve samenwerking moet ‘klikken’. Onze aanwezigheid is tijdelijk, maar wij streven naar een duurzame relatie die gebaseerd is op vertrouwen.

Filosofie

MtoM werkt volgens het FIT-model wat op basis van onze ervaring en kennis is ontwikkeld. Bij al onze diensten is het doel het creëren of het verbeteren van de FIT (pasvorm) tussen de aspecten Mens – Organisatie – Omgeving.

fit_modelDeze fit is niet statisch maar voortdurend in beweging. Goed functionerende organisaties hebben de competentie om preventief te anticiperen op veranderingen en kunnen snel en flexibel inspelen op onverwachte veranderingen. Ze kunnen snel leren, zodat ze zich snel aan kunnen passen. De organisatie wordt gemanaged, maar ook het leervermogen of aanpassingsvermogen wordt gemanaged: Manage to Manage.