MtoM_leukleerzaamLid worden? Waarom zou ik? (2014)
Lid worden? Waarom zou ik? Over nieuwe generaties en de uitdaging voor ledenorganisaties is een bewerking van de Amerikaanse bestseller van Sarah Sladek, The end of the membership as we know it en is vooral bedoeld als praktisch en handzaam boek, direct toepasbaar in de dagelijkse complexe praktijk van het besturen en managen van ledenorganisaties in de lage landen.
Meer informatie en bestellen: klik hier.

Back to Basics (2011) en Back 2 Basics 2 (2013)
In de film Back to Basics wordt de situatie geschetst waarin veel verenigingen verkeren.
Back 2 Basics deel 2 geeft amateurverenigingen een handreiking om te ‘sturen op verenigen’.
Meer informatie en bekijken: klik hier.

Management van sportaccommodaties en –evenementen (2010)
Geen ander Nederlandstalig boek geeft zo’n compleet beeld van het werkterrein van de accommodatie- en evenementenmanager. Het wijst op de kansen die er liggen en – niet minder belangrijk – op de valkuilen die gemeden moeten worden.
Meer informatie en bestellen: klik hier.

Strategische sportmarketing (2010)
Strategische sportmarketing is in eerste aanleg bestemd voor docenten en studenten sportmarketing. De vele voorbeelden en stappenplannen maken het echter tot een dermate praktische handleiding én theoretisch naslagwerk, dat deze uitgave ook voor belanghebbenden buiten het onderwijs van grote betekenis is.
Meer informatie en bestellen: klik hier.