MtoM_sbmodelHet Sport Business Model beschrijft de wijze waarop  een sportorganisatie waarde creëert, levert en vasthoudt. Het is dus vooral een middel om tot beter inzicht te komen hoe het gaat of hoe het zou moeten gaan in een organisatie.

Het Sport Business Model wordt beschreven op één pagina en is onderverdeeld in negen blokken. Deze pagina noemen we het Canvas. Hieronder staan de negen blokken beschreven.

sbm_leveren Wat leveren wij?
Wat is het product of dienst dat we leveren en welke waarde heeft dat voor onze klanten?
Op welke behoeften spelen we in?
Wat maakt ons uniek ten opzichte van anderen?
sbm_voorwie Voor wie doen we dat?
Aan wie willen we die producten en diensten leveren, wie zijn onze belangrijke klanten of (potentiële) leden?
En wat zijn hun behoeften?
 sbm_activiteiten Welke activiteiten moeten plaatsvinden?
Wat moeten we doen om te zorgen dat het product gemaakt wordt of dat we de dienst kunnen leveren die we beloofd hebben aan onze klanten?
 sbm_middelen Welke middelen en mensen hebben we nodig?
Welke mensen moeten we in huis hebben om de activiteiten uit te kunnen voeren?
Welke middelen hebben we daar bij nodig?
Waar zijn we goed in?
 sbm_relaties Hoe onderhouden we relaties?
Wat voor soort relatie gaan we aan?
En wat verwacht de klant van de relatie?
Hoe wil de klant dat hij geïnformeerd wordt?
Hoe communiceren we met onze klanten?
 sbm_kanalen Waar en op welke manier leveren we waarde?
Op welke wijze en waar bedienen we onze klanten?
Komen zij naar het hoofdveld of de kantine?
Of komen wij naar school?
Wat werkt het beste?
 sbm_partners Wie zijn onze partners?
Wie zijn onze partners of leveranciers?
Wie hebben we nodig en kunnen we goed gebruiken bij het realiseren van onze producten en diensten?
 sbm_inkomsten Wat zijn de inkomsten?
Waar zijn klanten of leden bereid voor te betalen en hoeveel?
Welke andere inkomstenbronnen zijn er?
 sbm_kosten Wat kost het?
Wat kost het om het product te maken of de dienst te leveren?
Wat zijn kosten van mensen en middelen?

Zie ook: