We kennen van oudsher een democratische besluitvorming in de sport. Een Algemene Ledenvergadering beslist over de jaarrekening en het beleid en houdt toezicht op het bestuur. Maar werkt dit systeem nog wel optimaal?

Het was de bedoeling dat de leden betrokken werden bij de besluitvorming, want het is immers hun club! Bij veel sportorganisaties is die betrokkenheid ver te zoeken en zijn het vaak een handjevol mensen die de beslissingen nemen. Dat hoeft niet slecht te zijn, maar het vraagt wel dat we ons traditionele besluitvormingsmodel eens nader onder de loep moeten nemen.

Daarbij hebben we de keuze meer inspanning te leveren om leden te betrekken door bijvoorbeeld communicatie en promotie of gewoon gratis bitterballen. Of door het op een andere manier te organiseren, zoals een ledenraad of een ledenpanel en veel meer betrokkenheid van digitale en sociale media.

Of nog veel fundamenteler, moeten we die leden wel allemaal betrekken? Ze zitten er vaak zelf niet op te wachten, want ze willen gewoon een broodje sport in de vorm van een goed product en een goede service.

Manage to Manage ondersteunt diverse sportorganisaties bij
de Governance uitdagingen van deze tijd.